Secretaria acadèmica

La secretaria acadèmica és la responsable de tota la documentació del centre.

Els informes d’avaluació trimestrals es realitzen a través de la plataforma de gestió d’Alexia a la qual tenen accés les famílies. Aquests informes, que estan en procés d’adequació al nou currículum, incorporen una explicació del què s’ha fet i els comentaris dels diferents professors/es, també de tutoria.